you be love

You be love – Avicii lyrics

Lyrics Avicii – You be love You can be the potter I’ll be the clay You can be the blacksmith And I’ll be the blade You can be the poet And I’ll be the song You can be the sunlight And I’ll be the dawn.(you be love) You Be Love I will be your lover […]

Scroll to top