Valar Morghulis songtexte

Valar Morghulis – Juri songtexte

Songtexte Valar Morghulis – Juri Alle Menschen müssen sterben, Bratan, Valar Morghulis Alle Menschen müssen dienen, Bratan, Valar Dohaeris. Alle Menschen müssen sterben, Bratan (Menschen müssen sterben, Bratan) Alle Menschen müssen dienen, Bratan (alle Menschen müssen dienen, Bratan, wuh) Valar Morghuliiis (Valar, Valar), Valar Dohaeris (Valar, Valar) Valar Morghuliiis (Valar, Valar), Valar Dohaeris (Valar, Valar) […]

Scroll to top