Thundero

Paradise – Thundero lyrics

Lyrics Paradise – Thundero Paradise lyrics Blood dripping i’m tripping crazy life living ohh ohh ohh ohh ohh Blood dripping i’m tripping yeah life living ohh ohh ohh ohh Come on yeah it’s game time but I keep on walking Waiting for the sunshine so we keep on talking Baby yeah it’s my time to […]

Scroll to top