Throw a fit

Throw a fit – Tinashe lyrics

Lyrics Throw a fit – Tinashe Throw a fit lyrics by Tinashe I’m the shit, I know I’m the shit, yeah, I’m super lit If you don’t buy me what I want, I’ma throw a fit I’m the shit, I know I’m the shit, yeah, I’m super lit If you don’t buy me what I want, […]

Scroll to top