She say

She say – Vybz Kartel lyrics

Lyrics She say – Vybz Kartel She say lyrics TJ, wah Portmore gyal dem say? More inna di middle Like Tappa Whitmore inna di middle A da tackle ya she say Sweeter the victory, da battle ya she say Tek weh yu ooman, anu Pottifer she saaay Smuggle weh di pussy like a trafficker she […]

Scroll to top