Samo idi tekste

Samo idi – Tropico Band tekste

Tekste Samo idi – Tropico Band Ne vidi sunce koliko sam milja prešo da budem tebi ono što si meni ti ne vidi ni to da mi nismi uspeli i da je teško. (Tropico Band – Samo idi) Ne vidi sunce da me tvoje oči lažu da na naše dane pao je odavno mrak i što […]

Scroll to top