netta

Bassa sababa – Netta lyrics

Lyrics Bassa sababa – Netta Bassa sababa lyrics Bam bam ba-sabim Mesiba bassim Bis mi wasabi Baaassa sababa Bam bam ba-sabim Mesiba bassim Bis mi wasabi (Baaassa sababa) (Baaassa sababa) (Baaassa sababa) Stop, call your mama Run, tell her I’m a rhino My killer girls are coming If you won’t hide your gun I’m gonna eat […]

Scroll to top