fredo bang

Brazy – Fredo Bang lyrics

Lyrics Brazy – Fredo Bang Brazy lyrics This shit braaazy, my nigga This shit crazy, my nigga My life amazing, my nigga What is your place? My nigga This shit braaazy, my nigga This shit crazy, my nigga My life amazing, my nigga What is your place? My nigga [Verse 2: YNW Melly & Fredo […]

Scroll to top